Jaarboek

De KBOV geeft al sinds de oprichting in 1926 een volkskundig tijdschrift uit. Op deze pagina vind je de complete historiek van dat tijdschrift.

Sinds 2019 is het tijdschrift geëvolueerd naar een jaarboek. Dat is een lijvig gedrukt magazine vol interessante volkskundige bijdragen. Bovendien stuurt de KBOV ook maandelijks een digitale nieuwsbrief naar alle leden.

Aangezien we hard werken aan de digitalisering van onze collectie, is ons eigen tijdschrift volledig digitaal raadpleegbaar. Van het allereerste nummer tot het laatste jaarboek. Surf naar UGent Open Access journals of kom langs in onze bib om onze tijdschriften in gedrukte of digitale vorm te raadplegen.

Oost-Vlaamse Zanten

Van bij de start in de jaren twintig van de vorige eeuw geeft de KBOV een tijdschrift uit. Eerst onder de noemer “Oost-Vlaamse Zanten”. Het omvatte bijdragen over het brede begrip volkscultuur.

Hoewel de titel “Oost-Vlaamse Zanten” luidde en de zetel van de KBOV is gevestigd in Gent, keek de KBOV voor het tijdschrift verder dan de stads- en provinciegrenzen. In “Oost-Vlaamse Zanten” vind je dan ook bijdragen over volkscultuur in heel Vlaanderen. Alle bijdragen hebben een link met volkscultuur of volkskunde maar overlappen vaak met andere wetenschappelijke disciplines zoals Geschiedenis.

Van Mensen en Dingen

In 2003 onderging “Oost-Vlaamse Zanten” een grondige transformatie. Niet alleen op vlak van lay-out, ook de naam van het tijdschrift veranderde. De insteek bleef evenwel dezelfde als voorheen: interessante bijdragen over volkscultuur en volkskunde in Vlaanderen delen en op de kaart zetten. 

Tot voor kort verscheen Van Mensen en Dingen vier keer per jaar. Sinds 2019 geeft de KBOV een gedrukt jaarboek uit.

Interesse om een bepaald nummer aan te schaffen? Stuur dan een mailtje naar info@kbov.be. We controleren graag of er nog een gedrukt exemplaar voorhanden is. Losse nummers kosten […] excl. verzendkosten.

Vergeet ook niet dat ons tijdschrift digitaal ontsloten is via UGent Open Access journals.

Auteurs gezocht!

Wil je jouw artikel graag publiceren in ons jaarboek? Dat kan! Neem daarvoor contact op met info@kbov.be.

We houden het graag laagdrempelig maar selecteren uiteraard enkel wetenschappelijk onderbouwde bijdragen. Verder zoeken we artikels met een volkskundige insteek.

Ben je klaar om de resultaten van jouw onderzoek te delen? Sluit je onderzoek aan bij een volkskundig thema? Dan zijn jij en jouw onderzoek een perfect match met ons jaarboek.